Behandlingar

Svensk Klassisk Massage


En djupgående massage som minskar spänningar och värk i muskler och leder. Massagen verkar också avslappnande och lugnande för sinnet genom att beröringen frigör "lugn och ro" hormonet oxytocin.

Massagen:

ökar lymfcirkulationen

rensar ur slaggprodukter

stärker immunförsvaret

motverkar spänningar i smärttillstånd

motverkar stress

En massagebehandling kan vara rent avslappnande för kropp och sinne eller mer djupgående. Den lindrar smärta då endorfin frigörs, vilket är kroppens egna smärtlindring.

Bindvävsmassage


En massage som påverkar de inre organen genom autonoma reflexer i de olika nervsegmenten.

Massagen:

väcker inre organ

minskar spänningar i kroppen

hjälper rörligheten

ökar blodcirkulationen

ökar lymfcirkulationen

rensar ur slaggprodukter

Bindvävsmassagen är en mjuk behandling som utförs med drag över huden. Behandlingen verkar på djupet och man kan bli trött och avslappnad efteråt. Den lindrar ex. reumatisk värk, huvudvärk, magbesvär samt har god effekt vid fibromyalgi.

Taktil massage


En mjuk följsam behandling som utförs med väldigt lätt beröring. Den har många positiva effekter.

Massagen:

ökar kroppens egna smärtlindring

ökar cirkulationen och sänker blodtrycket

ger bättre mag- och tarmfunktion

ökar välbefinnandet och ger avslappning

Taktil massage är bra vid depression och trötthet. Behandlingen är bra för de personer som upplever att de inte klarar av "vanlig" massage, men det gör dock inte behandling mindre effektiv.

Triggerpunkter


En triggerpunkt eller myofasciell triggerpunkt är en ömmande och värkande punkt i en muskel eller i en fascia.

Enligt gällande teori så beror smärta i triggerpunkten på syrebrist lokalt i muskeln.

Behandlingen kan gå till på olika sätt. Den vanligaste metoden är ischemiskt tryck på punkten. Man kan även använda stretching och massage.

Kinesiologi


Kinesiologi är en modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska ackupunkturlagar, västerländsk och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

Kinesiologin är en behandlingsform för att balansera kropp, själ och ande.

Genom manuell muskeltest, eller uppövad känslighet, testar vi och sedan löser blockerad energi och spänningar som hindrar kroppens självläkning.

Detta görs genom en s.k. balansering. Vanligast genom massage direkt på berörda muskler, ackupunkturpunkter eller reflexzoner för blod och lymfa. Människokroppen strävar alltid efter balans och helhet.

Reiki


Reiki är ett healingsystem där livsenergin  - den universella energin, kanaliseras för att stimulera och sätta igång den naturliga läkningsprocessen i kroppen.

Det är ett mycket mjukt och behagligt sätt att återställa kroppen till sitt ursprungliga välbefinnande. Reikin har en djupverkande effekt.

Det handlar inte om massage eftersom händerna är stilla på kroppen med endast lätt beröring.